Work N Grow

Next Choice programma

Work N Grow

Next Choice-programma

Het Next Choice-programma is speciaal opgezet voor studenten die afstuderen. Wij bieden extra ondersteuning aan en helpen hen met de volgende stap na het behalen van hun diploma. What’s next?

Loopbaanbegeleiding

Begeleiding na diplomeren

Onze Next coaches geven individueel en groepsgewijs advies over scholingsmogelijkheden, financiële regelingen, arbeidsmarktinformatie en sollicitatietips. Wij bieden de studenten hulp bij het zoeken van een baan of een vervolgopleiding en bij het verbeteren van hun netwerk.

Er wordt een plan van aanpak gemaakt en de voortgang wordt geregistreerd. Uiteindelijk worden de behaalde resultaten in kaart gebracht. De coaches onderhouden hierbij nauw contact met de betreffende opleidingen.

Wij vinden een goed netwerk belangrijk en bouwen daarom met de ex-studenten een Alumninetwerk op. Zo kunnen zij zowel nu als in de toekomst in contact blijven met hun college. Dit Alumninetwerk kan ingezet worden om de ex-studenten een passend aanbod te doen. Dit gebeurt aan de hand van hun behoeften in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. De ex-studenten worden daarnaast geënthousiasmeerd om een actieve rol te spelen bij de huidige studenten in de vorm van peer to peer coaching, buddy-systeem en het geven van gastcolleges.

Loopbaanbegeleiding

Extra begeleiding voor Entree en niveau 2 studenten

Onze Next coaches zijn inzetbaar voor de studenten die vanuit de opleidingen worden voorgedragen voor extra begeleiding. Wij motiveren en begeleiden studenten tijdens hun opleiding en bij de overstap naar de arbeidsmarkt (of vervolgopleiding).

Wij willen hen zo goed mogelijk coachen en motiveren voor de vervolgstappen en daarom wordt er eerst een plan met de student gemaakt. Waar zijn ze goed in? En wat zijn juist hun knelpunten? In samenwerking met de collega’s op de opleiding verzorgen wij eventueel workshops en/of trainingen op het gebied van empowerment, werknemersvaardigheden en doorstroomvaardigheden. Wij gaan dan op zoek naar passende functies en begeleiden de studenten actief bij de overstap naar werk of de overstap naar een vervolgopleiding.

De coaches zijn het aanspreekpunt voor het team en creëren een (warme) overdracht naar de arbeidsmarkt of gemeente. Wij onderhouden het contact met de jongerenpunten- of loketten van de gemeenten en dragen op deze manier aan bij het bevorderen van de samenwerking tussen het onderwijs en de gemeenten.

Kevin en zijn team hebben een jaar lang gewerkt als MBO Next coach binnen onze organisatie. De aansluiting met de doelgroep was heel fijn, proactieve houding en het werk is snel opgepakt. Fijn dat jullie er waren!

Projectleider Extra Begeleiding en Nazorg – ROC van Amsterdam