Leerklimaatoptimalisatie

Leerklimaatoptimalisatie

Het programma Leerklimaatoptimalisatie heeft als doel om het leer-werkklimaat binnen een school, opleiding of klas te verbeteren.

Leerklimaatoptimalisatie

Het programma

Middels het programma Leerklimaatoptimalisatie heeft Work N Grow als doel om schooluitval te voorkomen, de schoolveiligheid te versterken en bij te dragen aan vroegsignalering. Dit bereikt Work N Grow door middel van diverse activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Samen met de school creëert Work N Grow een op maat gemaakt programma.

Meer informatie
Leerklimaatoptimalisatie

Activiteiten

Activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het programma Leerklimaatoptimalisatie zijn:

  • Extra individuele- op groepsondersteuning tijdens stage- en examenperiodes (bijvoorbeeld voor studenten met faalangst of uitstelgedrag)
  • Coaching binnen de klas (ter bevordering van de groepsdynamiek en positief gedrag, het oplossen van conflicten of het verbeteren van communicatie)
  • Bemiddeling tussen studenten (het trainen van studenten om problemen onderling met elkaar op te lossen, bijvoorbeeld pesten, misverstanden of conflicten)
  • Ondersteuning van docententeams (workshops voor docenten over klassenmanagement, omgaan met diversiteit in de klas of het herkennen van signalen van mogelijk schooluitval).
  • Ondersteuning van zorgcoördinatoren (advisering tijdens zorgoverleg, hulp bij het opstellen van zorgplannen en advies over de begeleiding van studenten).

Meer informatie over Leerklimaatoptimalisatie